Poradna

Pro každého, kdo se zajímá o prevenci a přeje si mít optimální zdraví.

Pro osoby s chronickým onemocněním, opakovanými infekcemi či jinými obtížemi.

Pro všechny, kdo chtějí zjistit stupeň přetížení svého organizmu (těžké kovy, chemikálie, metabolity, atd.)

S čím pracujeme

Jak probíhá vyšetření kapky krve v temném poli mikroskopu

 

Je velmi nutné, aby klient byl hydratován. Z dodaného vzorku od klienta, za pomocí nejlépe glykemického pera, může terapeut začít s rozborem. Vzorek se „přesune“ na podložní sklíčko, lehce se překryje krycím sklíčkem (zabrání se tak k oxidaci a schnutí), aby komponenty v krvi mohly být sledovány živé, tedy v pohybu.

Obraz krve je v mikroskopu snímán webovou kamerou do počítače, je zvětšen, což komfortně zajišťuje sledování přímo klientem práci terapeuta na velké ploše. Používáme zvětšení 400x v mikroskopu, ale obrazovka počítače zvětší ještě vícenásobně pro větší přehlednost a tak zřetelně mohou klienti pozorovat krvinky dostatečně veliké se všemi jevy v krevní plazmě.

 

Tato metoda je zcela objektivní, zřetelná a pro klienta tak i ujasňující.

Pořizujeme záznam i fotografie, které se poté uchovávají pro srovnání při následující kontrole.

 

Klientovi je tento záznam možné předat i například na jeho flash disk.

Klientovi vystavujeme písemnou zprávu z vyšetření +ostatní informace dle výsledků.

 

Darkfield metoda pracuje při zvětšení 1 000 až 1500x.

 

 

Darkfield mikroskopie nenahrazuje klasické lékařské testy a vyšetření, ale je jejich vynikajícím doplňkem.
V rámci reálné analýzy
je nutné
3-4 hodiny před vyšetřením:

 

– přijít nalačno

 

– dodržovat pitný režim
(pít měkkou čistou vodu)

 
O parazitech už bylo psáno mnohé. I v naší praxi docházíme k tomu, že parazité  a další patogeny jsou příčinou různých nemocí. Denně je fotíme při Darkfield diagnostice.

 

U nás jste společně na plasmě maximálně  pouze se svou rodinou, kde může být pravděpodobnost stejného výskytu patogenu, nikoliv s dalšími lidmi, jak to bývá jinde obvyklé. 

 

Ve většině případů není potřeba plazmování opakovat! Plazmování na více návštěv nastavujeme pouze klientům, kde naměříme mnoho patogenů, nebo u vážných případů.

 

Po plazmování doporučujeme individuální terapii, enzymoterapii a alkalizaci těla. Délka plazmování je individuální a mělo by proběhnout do týdne od zaměření na F-scanu, ideálně ihned.

 

S čím pracujeme:

 

 GenerátorF-scan3 nejmodernější modelová řada od švýcarského výrobce, který vyrábí lékařsky certifikované přístroje pro zjišťování patogenních mikroorganismů v těle (plísní, baktérií, virů i parazitů) a jejich následnou likvidaci.
 

Je určen především pro lékaře a terapeuty. Měřící frkevence má od 1HZ-15MHZ. Přístroj má amplitudu  vlny sinusového i čtvercového signálu, kmitání (WOOBLE) s možností nastavení šířky pásma okolo jmenovité frekvence.
Je tedy nesmírně přesný. 

 

Momentálně nejlepší diagnostický přístroj na trhu. Je to zařízení, které využívá rezonující frekvence, aby prozkoumalo stav lidského těla. F-Scan3 detekuje frekvenci, při které infekce, viry a jiné formy nemoci rezonují, pak „zapíše“ cíl na přesné frekvenci. Největší výhodou F-Scanu je jeho schopnost kombinovat Rifeho a HuldaClarkmetodu, umožňující zaměřit a léčit buňky bez poškození jakékoliv zdravé okolní tkáně.

 

F-scan3 používáme zejména pro diagnostiku, poté doporučujeme na likvidaci patogenů Plasmový generátor RPZ 14. Frekvenční generátory nedovolují zasáhnout patogeny v kostech a ve střevním obsahu.

 

Plazmový generátor RPZ 14 využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního ničení mikroorganismů – Dr.Royala Raymonda Rife. Díky frekvenčního generátoru F-scan3 naprosto cíleně nastavíme konkrétní frekvence na plazmovém generátoru RPZ 14 a patogeny likvidujeme.

 

Zacilujeme tedy konrétní číslo frekvencí (existuje jich 999.999), čímž zkracujeme dobu plazmování. Není třeba plazmovat jeden patogen 10 a více minut, nebo opakovaně, jak to propagují někteří majitelé plazmových generátorů. Každý patogen má frekvence vlastní a také je velmi rád mění, proto je střelba od pasu používat frekvence již přednastavené. Je tedy potřeba mít frekevence aktuální (které máme díky F-scan3) a přesně je zaměřit.

 

Plazmový generátor české konstrukce od společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 5Hz až do 900kHz. Patří na první místo ve světě.Jde zatím o nejdokonalejší přístroj tohoto druhu, který je v současné době k dispozici.

Iridologie
Je metoda alternativní medicíny. Iridologie umí stanovit metabolický typ podle genetické oční konstituce a nastavit správný jídelníček s ohledem na genetické predispozice k oslabení jednotlivých orgánů či tělních systémů.

 

Irisdiagnostika je jedinečná pro rozbor určitého typu: trávení, délky střeva, množství enzymů, žluče, tvorby divertiklů a střevních kapes, rozšíření tračníků, zúžení ve střevech, pokles příčného tračníku, sklonu ke kolísání krevního cukru, sklonu k zácpám a proč, dispozice k nadměrné nebo ke snížené tvorbě HCL, fermentativní typ trávení, riziko parazitární nákazy.

 

– určení možných chronicky zánětlivých míst

 určení možných nejoslabenějších orgánů v těle a souvislosti se zdravotními problémy, které v důsledku toho mohou nastat

 určení možného sklonu k chorobám, které mají naši předci až 3 generace zpět

 upozornění na možné blokace lymfatického systému

 upozornění dispozic ke dně, artróze, artritidě, revmatu, fibromyalgii, potíží meziobratlových plotének…

 překyselení a jeho dopad na organismus


 napětí v nervovém systému, přecitlivělost, stres na jednotlivé orgány


Irisdiagnostika je vynikající nástroj pro analýzu stavu cévního systému, stavu okysličení organismu, pevnosti cévních stěn, riziko zvýšeného cholesterolu a lipidů, riziko aterosklerózy, riziko potíží se srdečními chlopněmi, arytmie, riziko hemoroidů a křečových žil, riziko mrtvice a srdečního infarktu

 

Irisdiagnostika může dobře určit nejpravděpodobnější příčiny potíží u těchto oslabení alergie, astma, potíže kloubů a páteře, potíže srdečně-cévního systému, snížení imunity, autoimunitní choroby, problémy v trávícím traktu, tinnitus, chronické záněty, ale i jiné.

Biorezonanční technologie umožňuje najít skutečné příčiny všech zdravotních potíží.

 

Rozpoznáme příčiny nemocí v úplně ranném stádiu, rovněž i dědičné předpoklady.

 

Detekujeme ihned viry, bakterie, parazity v návaznosti na každý orgán našeho organismu.

A tak díky takové diagnostice dokážeme zacílit a zbavit tělo akutních i vleklých zdravotních problémů. Kombinace biorezonanční terapie s naturopatií, detoxikačními protokoly a holistickou medicínou,tak efektivně dosahujeme skvělých výsledků!

 

Sensitiv imago 530 je lékařský přístroj s 96% přesností měření a kompletního výsledku na základě biorezonace buněk v organismu.

 

Výzkumy posledních desetiletí, provedené v mnoha laboratořích a centrech po celém světě, především v Německu, Rusku, Japonsku jasně ukázaly, že buňky, tkáně a orgány jsou struktury, které mají přesné bioelektrické charakteristiky.

Povedlo se dokázat, že právě tyto charakteristiky se mohou rychle měnit při patologických procesech.

Právě elektrony a elektromagnetické pole nesou energii, náboje a informaci.

Elektromagnetické pole, které svým způsobem funguje jako „palivo“ všech životních procesů, udržuje normální fyziologický stav buněk=stav homeostáze.

 

Životní procesy probíhající v organismu jsou již dávno smímány pomocí známých zařízení jako je například elektromiogram, elektroencefalogram…

 

Ovšem počáteční hloubkové změny životaschopnosti organismu,které teprve začínají měnit strukturu atomů a buněk, projevující se ve změně homeostáze organismu, je možné zachytit a dekódovat jen za pomocí nejnovější metody energoinformační diagnostiky – biorezonanční nelineární analýzy.

 

Je to jeden z posledních objevů v oblasti zdravotnictví, umožňující zachytit a promítnout v podobě kartogramů i grafů- tedy ty nejmenší změny biologických struktur živých organismů.

 

Diagnostika lidského organismu se provádí za pomocí diagnostického přístroje, sestrojeného na základě zjištění, že buňky, tkáně i orgány jsou strukturami o určitých bioelektrických vlastnostech a právě při patologických procesech se tyto vlastnosti mohou rychle a hloubkově měnit.

 

Každý takový proces, každý původce, změna homeostáze má individuální ,přesně dané energetické spektrum a databáze přístroje je vybavena vzory většiny těchto patologických procesů.

 

Při vyšetření snímáme velké množství elektromagnetických kmitočtů nesoucí kompletní informace o všech procesech probíhajících v organismu.Přístroj vše porovnává se vzory ve své databázi a při shodě jakéhokoliv elektromagnetického rozmezí se vzorem nastává: jev biorezonance. Přístroj tento jev zaznamenává a zobrazuje na monitoru.

 

Sensitiv imago 530 zachycuje data z elektromagnetického pole pacienta v souladu se schématem vyšetření a v závislosti na sledovaném orgánu (či skupině orgánů) vyhodnocuje. Tyto impulzy jsou zaznamenány z mozku vyšetřovaného, aniž by měření na dotyčného jakkoli působilo.

 

Sensitiv imago 530 data zpracovává a generuje výsledky s 96 % přesností.

 

Takováto metodika nám dává možnost získat touto cestou nejkomplexnější infromace o zdraví i o prvopočátečních příznacích nemocí(s ohledem na pohlaví, věk či jiné aspekty), čehož za pomoci současných metod vyšetření (ultrazvuk,rentgen,atd., který odhaluje jen samotný tvořící se proces, nelze dosáhnout.

 

Například jsem měla klienta, který měl velké problémy s plísněmi a uchem, lékařská věda „pouze“ klasifikovala tinitus a byla doporučena klasická léčba na základě kombinací farmak.

 

My jsme plazmovali plísně a vše co zachytil f scan 3, ale sensitiv imago jasně a okamžitě ukázal, že přímo na středu zvukovodu „sedí“ staphylococcus aureus i bovis, po odplazmování (12x) je klient bez obtíží!

Tedy takováto diagnositka jasně zkrátí cílenou léčbu i její náklady a to nejen časové, ale i finančí.

 

Proto jsem se rozhodla, že tento přístroj musím mít a ještě zefektivnit naše momentální výsledky a převážně u onko pacientů či autistických dětí zkrátit jejich symptomy na minimum a co nejvíce pomoci, v nejkratším možném čase.

Kompletní přehled metod, kterými pomáháme svým klientům.

Po vyšetření

Kompletní analýzou vašich krevních komponentů a tištěné či elektronické zprávy naše sezení nekončí.. ba právě naopak. Největší důraz kladu právě na poradenský servis klientů, konzultace „vašich zážitků ve vašem novém životním stylu“ a tímto tak získáváme perfektní zpětnou vazbu, důvěru i ty nejlepší výsledky. Proto se naše metodika liší od ostatních systémů a metod, jelikož celistvý, komplexní přístup ke zdraví klienta může jedině touto cestou získat tu správnou symbiózu.

Tým poradny

Hlavní terapeutka

Mgr. Alishia Gajić

Doc. Mgr. Alishia Gajić

 

Naturopatický poradce

Darkfield nutriční specialista

Profesionální iridolog

Elektroherbalistický specialista

Certifikovaný terapeut
k používání přístroje Sensitiv IMAGO 530

terapeutka

Monika Klementová

Monika Klementová

 

Naturopatický poradce

Darkfield nutriční specialista

Absolventka „Školy vědomého rodičovství”
Aktuální ceník služeb

Ošetření Happy Mouth - Šťastný úsměv cca 60 minut

1.500 Kč

Osobní terapie Access Bars 60 - 90 minut

2.000 - 2.500 Kč

Tělesné procesy 60 - 120 minut

2.500 - 3.500 Kč

Akustická vlna  zdraví | hojnosti | radosti 60 - 120 minut

2.500 - 3.500 Kč

Vstupní kompletní sken vč. výstupu do emailu 

3.500 Kč

Kontrolní sken

2.200 Kč

Vstupní kompletní scan

3.500  Kč

Kontrolní scan

2.500 Kč

Jedna terapie 

1.000  Kč

5 a další terapie

800 Kč/terapie

Vstupní kompletní scan

3.500  Kč

Kontrolní scan

2.500 Kč

Jedna terapie 

1.000  Kč

5 a další terapie

800 Kč/terapie

Pronájem plazmového generátoru 1 hodina – dle zátěže

800 - 1000 Kč


Ceník je platný od 12. 2. 2021.

Máte dotaz?
Napište nám, rádi vám pomůžeme.

kontaktní formulář

Stručně nám napište s čím potřebujete pomoci. 
chci se objednat do poradny chci informace ke kurzu mám zájem o spolupráci

Rychlý kontakt:

+420 777 171 993

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.